• Graduate Students:
  • Zhicheng Cui
  • Yujie He
  • Muhan Zhang

 • Postdoctoral Researchers:
  • Christopher Ryan King
  • Bradley Fritz

 • Previous Group Members:
  • Vanessa Clark (Ph.D., 2008. Opera Solutions.)
  • Zhao Xing (Ph.D., 2009. Bank of America.)
  • Todd Schiller (M.Sc., 2009. Ph.D. candidate, University of Washington)
  • Youngjin Kim (M.Sc., 2009. Google.)
  • Cliff Smith 
  • Guohui Yao
  • Jianxia Chen (Associate Professor, Hubei University of Technology)
  • Minmin Chen (M.Sc., 2009. Amazon.)
  • Ruoyun Huang (Ph.D., 2011. Google.)
  • Mohit Iyyer (B.S., 2012. Doctoral Candidate, University of Maryland.)
  • Qiang Lu (Postdoctoral Researcher, USTC)
  • Guobing Zou (Assistant Professor, Shanghai University)
  • Yi Mao (Assistant Professor, Hefei University of Technology)
  • Zhifeng Wu (Associate Professor, Tianjin Insitute of Technology)
  • Xiaodong Wu (M.Sc., 2014.)
  • Yao Xie (Ph.D., 2014. Monsanto.)
  • Eric You Xu (Ph.D., 2014. Google.)
  • Yuan Wang (Postdoc, 2015. UC San Francisco.)
  • Paras Tiwari (Ph.D., 2015. Philips.)
  • Wenlin Chen (Ph.D., 2016. Facebook.)
  • Haishuai Wang (Postdoc, 2017. Harvard University.)