Urbauer 222
A: 1-2:30pm
B: 2:30-4pm
C: 4-5:30pm
Urbauer 218
D: 1-2:30pm
E: 2:30-4pm
F: 4-5:30pm
Urbauer 216
G: 1-2:30pm
Whitaker 130
H: 2:30-4pm
I: 4-5:30pm